‘Economisch beleid van EU moet op zijn kop’

14 februari 2019 - 15:55

Belgische Europarlementsleden kwamen – behalve in de discussies die hier al vermeld werden – de voorbije dagen voortdurend tussenbeide in allerlei debatten in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg. Dat leverde bijwijlen een paar sterke quotes op

 • Kathleen Van Brempt pleitte op woensdagmorgen in een debat over ‘duurzaam Europa tegen 2030’ voor het meest radicale van drie mogelijke scenario’s inzake een omslag naar een duurzamer beleid (om 9:24 in de opname). Het citaat boven dit artikel komt uit die toespraak
 • Ralph Packet, het jongste en meest recente Europarlementslid, kloeg woensdagnamiddag in een debat over rechtvaardiger belastingen aan dat teveel parlementsleden ‘rechtvaardige belastingen verwarren met meer belastingen’ (om 15:27 in de opname).
 • Hilde Vautmans hekelde in de zitting van dinsdagnamiddag de onverschilligheid op van de internationale gemeenschap na acht jaar burgeroorlog in Syrië en staafde haar bewijsvoering met de vaststelling ‘dat hier inderdaad geen kat zit’. (15:26 in de opname)
 • Helga Stevens merkte maandagavond in het debat over de toepassing van het Verdrag over EU-Burgerschap terloops op dat ‘het verwerven van tolken in gebarentaal zelfs in dit Parlement niet vanzelfsprekend is’. (19:54 in de opname)
 • Gerard Deprez zocht maandagvond in een debat over het ‘recht op vreedzaam protesteren’ een evenwicht tussen het recht op betogen en de limieten daarvan, waarbij hij voor dat laatste het gebruik van geweld veroordeelde. (21:11 in de opname)
 • Anneleen Van Bossuyt verdedigde donderdagmorgen in het debat over een verbeterde douanie-unie de noodzaak ‘om goede samenwerking met de Britse douane te behouden, ook na de Brexit, om de import en export te vergemakkelijken’ (10:25 in de opname)
 • Lieve Wierinck kwam tweemaal tussenbeide in debatten over gezondheid, eenmaal dinsdagavond (22:19 in de opname) om het preventiebeleid van de EU inzake kanker bij vrouwen te steunen, en een tweede keer woensdagnamiddag (16:36 in de opname) om voor Europese evaluaties van nieuwe technologieën in de gezondheidssfeer te pleiten.
 • Helga Stevens hield dinsdagavond laat (om 23:15 in de opname) een fors pleidooi voor respect voor LGTB-rechten in Europa.
 • Ralph Packet kwam woensdagnamiddag tussenbeide in het debat over de screening van buitenlandse investeringen en zei daar, onder meer met het oog op investeringen uit China, dat we in die materie ‘geen naïef opengrenzenbeleid mogen voeren.’ (19:11 in de opname)

Ook op Twitter waren de Belgische Europarlementsleden present

 • Tom Vandenkendelaere vuurde er een reeks af, over  het dispuut met de Nederlanders over de pulsvisserij
 • Ralph Packet schreef een stuk op de NVA-website waarin hij zich kantte tegen een in Straatsburg goedgekeurd rapport waarin gepleit wordt voor meer bevoegdheden en meer budget voor de EU
 • Hilde Vautmans en Fréderique Ries verheugden zich over de stemming woensdagnamiddag over het gebruik van cannabis voor medische doeleinden
 • Bart Staes retweette een pleidooi voor het stopzetten van de subsidiëring van ‘industriële landbouw’. Marc Tarabella sprak zich in dezelfde zin uit
 • Hilde Vautmans verheugde zich over het handelsakkoord met Singapore, Marc Tarabella begreep die vreugde totaal niet. Bart Staes heeft zo zijn twijfels over het Europees handelsbeleid

 

Abonneren
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments


0
Would love your thoughts, please comment.x