‘Mensenrechten zullen nooit helemaal verworven zijn’

18 april 2019 - 21:26

De laatste zitting van het Europees Parlement in Straatsburg in deze legislatuur was er, zoals altijd, één van het ledigen der schuiven en van het afscheid van vele parlementsleden. Vandaar: vele technische debatten, enkele politieke, veel afscheidsemotie en af en toe een traan. En nog een pak Belgische tussenkomsten:

MAANDAG

 • mocht Ralph Packet (om 20:15 en 20:54) nog eens tweemaal de rol invullen die Johan Van Overtveldt eind 2014 verwierf toen hij, als pas verkozen lijssttrekker van de N-VA, zijn fractie in de ECR-groep in het Europees Parlement loodste en die daarmee tot de derde grootste van het EP maakte (in plaats van ALDE van Guy Verhofstadt). Als sociaal-economisch woordvoerder van de ECR waarschuwde Packet dus voor een teveel aan slechte schulden dat nog altijd in de financiële systemen van deze wereld opgeborgen zit en voor nieuwe technieken waarbij slechte schulden ‘herverpakt’ worden zoals ruim tien jaar geleden aan de vooravond van de financiêle crisis.

DINSDAG

 • sprak Guy Verhofstadt (om 9:38) de vrees uit dat het uitstel van de Brexit-deadline door de Europese Raad op 10 april het risico verhoogt dat de ‘Brexit-mess’ in de EU wordt geimporteerd.
 • Europees Commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen verdedigde (om 10:36, 11:19, 11:28, 12:06 en 12:19)  haar richtlijn over meer transparantie inzake arbeidsomstandigheden en haar verordening over de Europese Arbeidsautoriteit. Voor het eerste kreeg ze een kritische steun van Marie Arena (om 10:39), die stelde dat er toch nog veel lacunes overblijven, voor het tweede lof van Tom Vandenkendelaere (11:54) die hoopte dat de EAA de indruk zal kunnen wegwerken ‘dat cowboys inzake sociale fraude er al te vaak mee wegkomen’.
 • Hilde Vautmans (om 16:42) sprak in het debat over de erkenning van de Golanhoogte als Israëlisch door de VS de vrees uit dat Israël, met de steun van de VS, ‘steeds meer de tweestaten-oplossing achter zich laat’. Marie Arena (16:46) pleitte ervoor dat de EU ook tot sancties tegenover Israël zou overgaan.
 • Lieve Wierinck (19:21) pleitte voor de goedkeuring van het Horizon-programma voor research, maar sprak haar scepsis (22:35) uit over een maatregel om bijkomende certificiëring te eisen bij medische producten.

WOENSDAG

 • Marianne Thyssen (om 8:42 in de opname) begon opnieuw in een hoofdrol, ter (uiteindelijk vergeefse) verdediging van een goedkeuring in eerste lezing door het Parlement (dus nog niet door de Raad) van haar richtlijn op de coördinatie van de systemen van sociale zekerheid. Helga Stevens (8:50) was daartegen, vanwege de mogelijkheid om na een dag werk in een andere lidstaat al in aanmerking te komen voor een uitkering. Ze steunde wel het oorspronkelijke Commissie-voorstel.
 • Philippe Lamberts (om 11:27) verwelkomde Letlands premier Karins als oud-collega in het Europees Parlementslid, prees zijn speech, en hield onder meer een pleidooi voor goede samenwerking tussen de drie Baltische landen en de Benelux. Mark Demesmaeker (12:05) prees Karins ook, zag in hem het bewijs van ‘de kracht van kleine performante democratische naties’ en vroeg hem daarom ook Europa meer attent te maken op de Catalaanse zaak.
 • Helga Stevens (16:33) en Gerard Deprez (16:35) verdedigden elk de verbeteringen die zijn aangebracht aan het visa-systeem voor mensen uit 105 landen die naar Europa reizen. Beiden namen aan het eind van hun toespraak ook afscheid van het parlement, Stevens met de nadruk op ‘de vele fijne momenten’. Deprez, die er – met een onderbreking – dertig jaar zetelde, zag ‘geen mooier project dan de Europese eenmaking’ en eindigde met een ‘Vive l’Europe’.
 • Mark Demesmaeker kwam ook nog eens tweemaal (om 17:56 en 18:42) tussenbeide in discussies over wetgeving inzake vermindering van vervuilende emissies bij zware vrachtwagens en ander vervoer. Hij benadrukte dat de doelstellingen best ambitieus mogen zijn, en dat inzet op technologie een van de middelen kan zijn om die te bereiken.
 • Ralph Packet (21:53) en Lieve Wierinck (21:54) zagen heel veel postiefs in het nieuwe InvestEU-project dat de komende jaren 650 miljard aan investeringen in de Unie zou moeten genereren. Packet omschreef zijn toespraak als ‘een afsluiter van een heel boeiende periode in mijn politieke loopbaan.’

DONDERDAG

 • Frederique Ries (om 8:43) hekelde scherp de achterstand die de Europese wetgeving heeft opgelopen op de wetenschappelijke kennis inzake hormonontregelaars
 • Lieve Wierinck (9:49) hield een pleidooi voor duurzame investeringen en erkende dat ‘we twintig jaar geleden al met de aanpak van de klimaatproblematiek hadden moeten beginnen’
 • Mark Demesmaeker kwam naar aloude gewoonte scherp tussenbeide in de debatten over schendingen van mensenrechten op donderdagmorgen, ditmaal over zowel China (10:21) als Brunei (11:21). ‘Mensenrechten zijn nooit helemaal verworven’, luidde zijn waarschuwing
 • Helga Stevens tenslotte (om 12:14) stelde tijdens de allerlaatste stemmingen voor om de stemming over de coördinatie van stelsels van sociale zekerheid (zie woensdag) uit te stellen. En kreeg nipt gelijk: 291 stemmen voor haar voorstel, 284 tegen, bij 6 onthoudingen.

Met dit verslag van de laatste plenaire zitting sluiten we de verslaggeving op deze website over het Europees Parlement voorlopig af, tot aan de nieuwe zitting, van het nieuw verkozen Parlement, in juli.

 

Abonneren
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments


0
Would love your thoughts, please comment.x